Supervisors of International Students

Doctoral Supervisor/ Master Supervisor

Zhang Peng, Jeng Dong-sheng, Miao Jijun, Hou Dongshuai, Yang Guotao, Huang Yue, Cui Hongtao, Guo Siyao, Liu Junwei, Luo Jianlin, Wang Penggang

Master Supervisor

Cui Yifei, Ma Mingliang, Xiong Chuansheng, Zhang Yue